цени на дребно до 850 лв.
Ако желаете да Ви изготвим оферта за цени на едро, моля изпратете запитване от тук
продукт дървесина дебелина ширина дължина цена без ДДС
ДЪСКИ - Иглолистни Дъски /сурови/
ДЪСКИ - Иглолистни Дъски /сурови/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистни дъски - свободна ширина Б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 335.00лв. / м3
Иглолистни дъски Б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 см. 300, 400 см. 345.00лв. / м3
Иглолистни дъски Смърч 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 365.00лв. / м3
Иглолистни дъски Смърч 3, 4, 5, 6, 7 см. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 см. 300, 400 см. 380.00лв. / м3
Иглолистни дъски за челни Смърч/Б.бор 2.5 см. 16, 18, 20, 23, 25 см. 300, 400 см. 410.00лв. / м3
ДЪСКИ - Иглолистни Дъски /сухи/
ДЪСКИ - Иглолистни Дъски /сухи/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистни дъски - Свободна ширина Б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 390.00лв. / м3
Иглолистни дъски Б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 см. 300, 400 см. 405.00лв. / м3
Иглолистни дъски - Свободна ширина Смърч 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 420.00лв. / м3
Иглолистни дъски Смърч 3, 4, 5, 6, 7 см. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 см. 300, 400 см. 440.00лв. / м3
Иглолистни дъски за челни Смърч/Б.бор 2.5 см. 16, 18, 20, 23, 25 см. 400 см. 460.00лв. / м3
Иглолистни дъски II кач. Б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 350.00лв. / м3
Иглолистни дъски II кач. Смърч 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 370.00лв. / м3
Иглолистни дъски полуян I кач. Б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 380.00лв. / м3
Иглолистни дъски ян I кач. - Свободна ширина б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 370.00лв. / м3
Иглолистни дъски ян II кач. Б.бор 3, 4, 5, 6, 7 см. Свободна 300, 400 см. 330.00лв. / м3
Иглолистни дъски Внос Сибирска лиственица 2, 2.5 см. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 см. 400 см. 1,078.00лв. / м3
Иглолистни дъски Внос Сибирска лиственица 3, 4, 5, 6, 7 см. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 см. 400 см. 1,210.00лв. / м3
ДЪСКИ - Кофражни Дъски
ДЪСКИ - Кофражни Дъски Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистни дъски кофражни I кач. Смърч/Б.бор 2.5 см. Свободна 400 см. 255.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни I кач. Смърч/Б.бор 2.5 см. Свободна 300 см. 235.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни II кач. Смърч/Б.бор 2.5 см. Свободна 400 см. 215.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни II кач. Смърч/Б.бор 2.5 см. Свободна 300 см. 205.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни I кач. и II кач. смесено Смърч/б.бор 2.5 см. Свободна 250 см. 185.00лв. / м3
Иглолистни дъски кофражни I кач. и II кач. смесено Смърч/Б.бор 2.5 см. Свободна 200 см. 185.00лв. / м3
ГРЕДИ - Иглолистни Греди /сурови/
ГРЕДИ - Иглолистни Греди /сурови/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистни греди I кач. Б.бор 6, 8, 10 см. 6, 8, 10, 12 см. 300, 400 см. 320.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Б.бор 11, 12, 13, 14, 15 см. 11, 12, 13, 14, 15 см. 300, 400 см. 330.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч 6, 8, 10 см. 6, 8, 10, 12 см. 300, 400 см. 345.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч 11, 12, 13, 14, 15 см. 11, 12, 13, 14, 15 см. 300, 400 см. 360.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч/Б.бор 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 см. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 см. 500 см. 390.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч/Б.бор 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 см. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 см. 600 см. 430.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч/Б.бор 16, 17, 18, 19, 20 см. 16, 17, 18, 19, 20 см. 500 см. 420.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч/Б.бор 16, 17, 18, 19, 20 см. 16, 17, 18, 19, 20 см. 600 см. 450.00лв. / м3
ГРЕДИ - Иглолистни Греди /сухи/
ГРЕДИ - Иглолистни Греди /сухи/ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистни греди I кач. Б.бор 6, 8, 10 см. 6, 8, 10, 12 см. 300, 400 см. 380.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Б.бор 11, 12, 13, 14, 15 см. 11, 12, 13, 14, 15 см. 300, 400 см. 390.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч 6, 8, 10 см. 6, 8, 10, 12 см. 300, 400 см. 405.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч 11, 12, 13, 14, 15 см. 11, 12, 13, 14, 15 см. 300, 400 см. 420.00лв. / м3
Иглолистни греди I кач. Смърч/Б.бор 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 см. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 см. 500 см. 462.00лв. / м3
ГРЕДИ - Слепено извити и рендосани греди
ГРЕДИ - Слепено извити и рендосани греди Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Слепено извита и рендосана греда R=320СМ Смърч/Б.бор 5 см. 8 см. 500 см. 34.80лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=320СМ Смърч/Б.бор 5 см. 8 см. 400 см. 27.80лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=320СМ Смърч/Б.бор 7 см. 14 см. 400 см. 68.20лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=320СМ Смърч/Б.бор 7 см. 14 см. 500 см. 85.30лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=320СМ Смърч/Б.бор 9 см. 14 см. 400 см. 87.70лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=320СМ Смърч/Б.бор 9 см. 14 см. 500 см. 109.60лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=280СМ Смърч/Б.бор 5 см. 8 см. 400 см. 29.80лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=280СМ Смърч/Б.бор 5 см. 8 см. 500 см. 37.20лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=280СМ Смърч/Б.бор 7 см. 14 см. 400 см. 72.90лв. / бр.
Слепено извита и рендосана греда R=280СМ Смърч/Б.бор 7 см. 14 см. 500 см. 91.10лв. / бр.
ЛЕТВИ - ЛЕТВИ
ЛЕТВИ - ЛЕТВИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 1.8 см. 3 см. 400 см. 330.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 1.8 см. 3 см. 300 см. 270.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 1.8 см. 3 см. 200, 250 см. 220.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 2.4 см. 3 см. 400 см. 330.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 2.4 см. 3 см. 300 см. 270.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 2.4 см. 3 см. 200, 250 см. 220.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 3 см. 4 см. 400 см. 330.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 3 см. 4 см. 300 см. 270.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 3 см. 4 см. 200, 250 см. 220.00лв. / м3
Иглолистни летви Смърч/Б.бор 4 см. 6 см. 300, 400 см. 360.00лв. / м3
ДЮШЕМЕ - Дюшеме от Български материал
ДЮШЕМЕ - Дюшеме от Български материал Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистно дюшеме I кач. Б.бор 2 см. 7 см. 400 см. 12.50лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч 2 см. 7 см. 400 см. 13.00лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Б.бор 2 см. 9 см. 400 см. 13.40лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч 2 см. 9 см. 400 см. 14.00лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 300, 350 см. 10.90лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 180, 200, 250 см. 9.10лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 120, 150 см. 8.40лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 50, 60, 80, 100 см. 7.70лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 400 см. 10.30лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 300, 350 см. 9.10лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 180, 200, 250 см. 6.80лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 120, 150 см. 5.80лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 50, 60, 80, 100 см. 5.50лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Б.бор 2.6 см. 7 см. 400 см. 15.80лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч 2.6 см. 7 см. 400 см. 16.70лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Б.бор 2.6 см. 9 см. 400 см. 17.20лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч 2.6 см. 9 см. 400 см. 17.60лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 300, 350 см. 13.30лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 180, 200, 250 см. 11.40лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 120, 150 см. 10.60лв. / м2
Иглолистно дюшеме I кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 50, 60, 80, 100 см. 10.00лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 400 см. 13.10лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 300, 350 см. 10.80лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 180, 200, 250 см. 9.00лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 120, 150 см. 8.00лв. / м2
Иглолистно дюшеме II кач. Смърч/Б.бор 2.6 см. 7, 9 см. 50, 60, 80, 100 см. 7.40лв. / м2
Иглолистно дюшеме Смърч/Б.бор 2.6 см. 11 см. 300, 400 см. 18.40лв. / м2
Иглолистно дюшеме Смърч/Б.бор 3 см. 8, 9 см. 300, 400 см. 21.50лв. / м2
Иглолистно дюшеме Смърч/Б.бор 3.5 см. 8, 9 см. 300, 400 см. 23.50лв. / м2
Иглолистно дюшеме Смърч/Б.бор 4 см. 8, 9 см. 300, 400 см. 27.40лв. / м2
Иглолистно дюшеме Смърч/Б.бор 4.5 см. 8, 9 см. 300, 400 см. 30.70лв. / м2
Иглолистно дюшеме Смърч/Б.бор 5 см. 8, 9 см. 300, 400 см. 34.00лв. / м2
ДЮШЕМЕ - Дюшеме от Руски материал
ДЮШЕМЕ - Дюшеме от Руски материал Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистно дюшеме /Руски материал/ 2.6 см. 9.6 см. 400 см. 20.00лв. / м2
Иглолистно дюшеме /Руски материал/ 2.6 см. 11.6 см. 400 см. 22.00лв. / м2
Иглолистно дюшеме /Руски материал/ 2.8 см. 11.6 см. 400 см. 23.50лв. / м2
ПОДОВА НАСТИЛКА - ДЕКИНГ - ПОДОВА НАСТИЛКА - ДЕКИНГ
ПОДОВА НАСТИЛКА - ДЕКИНГ - ПОДОВА НАСТИЛКА - ДЕКИНГ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Дървени плочки, диагонални Сибирска лиственица 2.2 см. 40 см. 40 см. 9.10лв. / бр.
Подова настилка Б.бор 2.5 см. 9 см. 300, 400 см. 19.40лв. / м2
Подова настилка Б.бор 2.5 см. 11 см. 300, 400 см. 20.80лв. / м2
Подова настилка Б.бор 2 см. 9 см. 300, 400 см. 16.90лв. / м2
Подова настилка Б.бор 2 см. 11 см. 300, 400 см. 17.60лв. / м2
Подова настилка Сибирска лиственица 2 см. 9 см. 300, 400 см. 25.50лв. / м2
Подова настилка Сибирска лиственица 2 см. 11 см. 300, 400 см. 26.50лв. / м2
Подова настилка Сибирска лиственица 2 см. 13 см. 300, 400 см. 27.00лв. / м2
Подова настилка Сибирска лиственица 2.2 см. 12 см. 300, 400 см. 31.30лв. / м2
Подова настилка Б.бор 3 см. 9 см. 300, 400 см. 21.80лв. / м2
Подова настилка на плочки Сибирска лиственица 2.2 см. 50 см. 50 см. 13.40лв. / бр.
Подова настилка на плочки - импрегнирана Сибирска лиственица 2.2 см. 50 см. 50 см. 13.90лв. / бр.
ЛАМПЕРИЯ - Стандартна Ламперия
ЛАМПЕРИЯ - Стандартна Ламперия Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна ламперия I кач. Б.бор 1.4 см. 7 см. 400 см. 9.30лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч 1.4 см. 7 см. 400 см. 9.50лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Б.бор 1.4 см. 9 см. 400 см. 10.20лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч 1.4 см. 9 см. 400 см. 10.80лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 250, 300, 350 см. 9.10лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 200 см. 8.70лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 150, 180 см. 7.50лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 100, 120 см. 6.00лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 50, 60, 80 см. 5.50лв. / м2
Иглолистна ламперия II кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 400 см. 6.30лв. / м2
Иглолистна ламперия II кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 250, 300, 350 см. 6.00лв. / м2
Иглолистна ламперия II кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 150, 180, 200 см. 5.60лв. / м2
Иглолистна ламперия II кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 100, 120 см. 5.20лв. / м2
Иглолистна ламперия II кач. Смърч/Б.бор 1.4 см. 7, 9 см. 50, 60, 80 см. 4.90лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч/Б.бор 2 см. 7, 9 см. 300, 400 см. 16.20лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Смърч/Б.бор 2 см. 11 см. 300, 400 см. 17.30лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см. 13 см. 300, 400 см. 17.90лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см. 15 см. 300, 400 см. 18.80лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см. 17 см. 300, 400 см. 20.00лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. смърч/б.бор 2 см. 19 см. 300, 400 см. 21.20лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. за сауна Смърч 1.4 см. 9 см. 400 см. 14.50лв. / м2
Иглолистна ламперия I кач. Лиственица 2.2 см. 11.5 см. 300, 400 см. 33.00лв. / м2
ЛАМПЕРИЯ - Ламперия с дълго перо
ЛАМПЕРИЯ - Ламперия с дълго перо Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 400 см. 17.30лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. смърч/б.бор 2 см. 11 см. 400 см. 18.00лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. смърч/б.бор 2 см. 13 см. 400 см. 18.60лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. смърч/б.бор 2 см. 15 см. 400 см. 19.20лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. смърч/б.бор 2 см. 17 см. 400 см. 20.20лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. смърч/б.бор 2 см. 19 см. 400 см. 21.30лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. Смърч/Б.бор 2.5 см. 17 см. 300, 400 см. 23.80лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо I кач. Смърч/Б.бор 2.5 см. 15 см. 300, 400 см. 22.60лв. / м2
ЛАМПЕРИЯ - Ламперия наклонен тип
ЛАМПЕРИЯ - Ламперия наклонен тип Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна ламперия наклонен тип Смърч/Б.бор 2 см. 9 см. 400 см. 17.30лв. / м2
Иглолистна ламперия наклонен тип Смърч/Б.бор 2 см. 11 см. 400 см. 18.00лв. / м2
Иглолистна ламперия наклонен тип Смърч/Б.бор 2.6 см. 9 см. 400 см. 20.60лв. / м2
Иглолистна ламперия наклонен тип Смърч/Б.бор 2.6 см. 11 см. 400 см. 21.80лв. / м2
ЛАМПЕРИЯ - Полукръгла ламперия
ЛАМПЕРИЯ - Полукръгла ламперия Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна полукръгла ламперия Смърч/Б.бор 2 см. 9 см. 400 см. 17.30лв. / м2
Иглолистна полукръгла ламперия Смърч/Б.бор 2.6 см. 9 см. 400 см. 20.40лв. / м2
Иглолистна полукръгла ламперия Смърч/Б.бор 2.6 см. 11 см. 400 см. 22.10лв. / м2
Иглолистна полукръгла ламперия Смърч/Б.бор 3.5 см. 11 см. 400 см. 29.00лв. / м2
Иглолистна полукръгла ламперия Смърч/Б.бор 4.5 см. 14 см. 400 см. 35.60лв. / м2
ЛАМПЕРИЯ - Ламперия от Руски материал
ЛАМПЕРИЯ - Ламперия от Руски материал Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна ламперия внос от Русия Смърч/Б.бор 1.4 см. 14.6 см. 400 см. 14.10лв. / м2
Иглолистна ламперия с дълго перо внос от Русия Смърч/Б.бор 1.3 см. 9.6 см. 400 см. 11.30лв. / м2
Иглолистна ламперия от заготовка руски м-л смърч/б.бор 1.4 см. 9 см. 400 см. 11.30лв. / м2
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - Челни дъски фрезовани
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - Челни дъски фрезовани Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна челна дъска фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 13 см. 400 см. 12.00лв. / бр.
Иглолистна челна дъска фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 15 см. 400 см. 13.00лв. / бр.
Иглолистна челна дъска фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 17 см. 400 см. 13.80лв. / бр.
Иглолистна челна дъска фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 19 см. 400 см. 14.70лв. / бр.
Иглолистна челна дъска фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 22 см. 400 см. 17.60лв. / бр.
Иглолистна челна дъска фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 24 см. 400 см. 19.00лв. / бр.
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - Челни дъски фрезовани с прав кант
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - Челни дъски фрезовани с прав кант Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна челна дъска рендосана Смърч/Б.бор 2 см. 13 см. 400 см. 12.00лв. / бр.
Иглолистна челна дъска рендосана Смърч/Б.бор 2 см. 15 см. 400 см. 13.00лв. / бр.
Иглолистна челна дъска рендосана Смърч/Б.бор 2 см. 17 см. 400 см. 13.80лв. / бр.
Иглолистна челна дъска рендосана Смърч/Б.бор 2 см. 19 см. 400 см. 14.70лв. / бр.
Иглолистна челна дъска рендосана Смърч/Б.бор 2 см. 22 см. 400 см. 17.60лв. / бр.
Иглолистна челна дъска рендосана Смърч/Б.бор 2 см. 24 см. 400 см. 19.00лв. / бр.
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - Челни дъски изрязано фрезовани
ЧЕЛНИ ДЪСКИ - Челни дъски изрязано фрезовани Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистна челна дъска изрязано фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 13 см. 400 см. 13.20лв. / бр.
Иглолистна челна дъска изрязано фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 15 см. 400 см. 14.20лв. / бр.
Иглолистна челна дъска изрязано фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 17 см. 400 см. 15.00лв. / бр.
Иглолистна челна дъска изрязано фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 19 см. 400 см. 15.80лв. / бр.
Иглолистна челна дъска изрязано фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 22 см. 400 см. 18.80лв. / бр.
Иглолистна челна дъска изрязано фрезована Смърч/Б.бор 2 см. 24 см. 400 см. 20.20лв. / бр.
ПЕРВАЗИ - Первази тип триъгълни
ПЕРВАЗИ - Первази тип триъгълни Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистен перваз тип триъгълен Смърч/Б.бор 1.4 см. 4.2 см. 300, 400 см. 1.20лв. / м.
Иглолистен перваз тип триъгълен Смърч/Б.бор 1.4 см. 4.2 см. 200, 250 см. 1.10лв. / м.
Иглолистен перваз тип триъгълен Смърч/Б.бор 1.4 см. 6 см. 300, 400 см. 1.50лв. / м.
Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка Смърч/Б.бор 1.4 см. 6 см. 300, 400 см. 1.50лв. / м.
Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка Смърч/Б.бор 1.4 см. 4.2 см. 300, 400 см. 1.20лв. / м.
Иглолистен перваз тип триъгълен с шарка Смърч/Б.бор 1.4 см. 4.2 см. 200, 250 см. 1.10лв. / м.
ПЕРВАЗИ - Первази тип винкел
ПЕРВАЗИ - Первази тип винкел Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистен перваз тип винкел смърч/б.бор 9 см. 9 см. 200, 250 см. 5.20лв. / м.
Иглолистен перваз тип винкел Смърч/Б.бор 7 см. 7 см. 200, 250 см. 3.90лв. / м.
Иглолистен перваз тип винкел Смърч/Б.бор 5.2 см. 5.2 см. 200, 250 см. 2.80лв. / м.
Иглолистен перваз тип винкел Смърч/Б.бор 4.2 см. 4.2 см. 200, 250 см. 2.20лв. / м.
Иглолистен перваз тип винкел Смърч/Б.бор 3.2 см. 3.2 см. 200, 250 см. 2.10лв. / м.
ПЕРВАЗИ - Первази за врати
ПЕРВАЗИ - Первази за врати Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистен перваз за врати смърч/б.бор 1.3 см. 4.8 см. 200, 400 см. 1.20лв. / м.
ПЕРВАЗИ - Первази декоративни
ПЕРВАЗИ - Первази декоративни Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистен перваз декоративен Смърч/Б.бор 2 см. 7 см. 300, 400 см. 2.20лв. / м.
Иглолистен перваз декоративен Смърч/Б.бор 2 см. 9 см. 300, 400 см. 2.50лв. / м.
ПЕРВАЗИ - Первази криволинейно фрезовани
ПЕРВАЗИ - Первази криволинейно фрезовани Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистен перваз криволинейно фрезован смърч/б.бор 2 см. 7 см. 300, 400 см. 2.50лв. / м.
Иглолистен перваз криволинейно фрезован смърч/б.бор 2 см. 9 см. 300, 400 см. 2.70лв. / м.
ЛАЙСНИ - ЛАЙСНИ
ЛАЙСНИ - ЛАЙСНИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Иглолистни лайсни Смърч/Б.бор 1.4 см. 4 см. 300, 400 см. 1.30лв. / м.
Иглолистни лайсни Смърч/Б.бор 1.4 см. 4 см. 200, 250 см. 1.20лв. / м.
ДЕТАЙЛИ - Тристранно рендосани детайли
ДЕТАЙЛИ - Тристранно рендосани детайли Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 30, 50 см. 10.20лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 60, 70 см. 11.40лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 80, 100 см. 12.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 110, 120 см. 13.20лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 130, 150 см. 13.80лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 160, 200 см. 14.40лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 250, 300 см. 15.60лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2 см. 7, 9 см. 350, 400 см. 16.80лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 30, 50 см. 12.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 60, 70 см. 13.80лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 80, 100 см. 15.00лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 110, 120 см. 16.20лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 130, 150 см. 17.40лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 160, 200 см. 18.60лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 250, 300 см. 19.20лв. / м2
Тристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.4 см. 7, 9 см. 350, 400 см. 20.40лв. / м2
ДЕТАЙЛИ - Четиристранно рендосани детайли
ДЕТАЙЛИ - Четиристранно рендосани детайли Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 30, 50 см. 11.40лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 60, 70 см. 12.60лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 80, 100 см. 13.80лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 110, 120 см. 14.40лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 130, 150 см. 15.60лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 160, 200 см. 16.20лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 250, 300 см. 16.80лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 1.8 см. 7, 9 см. 350, 400 см. 18.00лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 30, 50 см. 13.80лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 60, 70 см. 15.00лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 80, 100 см. 16.20лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 110, 120 см. 17.40лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 130, 150 см. 18.00лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 160, 200 см. 19.20лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 250, 300 см. 21.00лв. / м2
Четиристранно рендосани детайли смърч/б.бор 2.2 см. 7, 9 см. 350, 400 см. 22.20лв. / м2
ПЛОТОВЕ, СТРАНИЦИ И ТАБЛИ - Плотове шлайфани
ПЛОТОВЕ, СТРАНИЦИ И ТАБЛИ - Плотове шлайфани Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 30, 40 см. 31.10лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 45, 60 см. 32.80лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 65, 80 см. 34.40лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 85, 100 см. 37.80лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 105, 120 см. 40.30лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 125, 150 см. 45.40лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 160, 200 см. 50.40лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 30, 40 см. 25.20лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 45, 60 см. 26.90лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 65, 80 см. 29.40лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 85, 100 см. 31.10лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 105, 120 см. 32.80лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 125, 150 см. 35.30лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 160, 200 см. 37.80лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 30, 40 см. 20.20лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 45, 60 см. 21.80лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 65, 80 см. 23.50лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 85, 100 см. 25.20лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 105, 120 см. 26.90лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 125, 150 см. 29.60лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 1.8 см. 40, 50, 60, 80 см. 160, 200 см. 30.20лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 30, 40 см. 31.90лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 45, 60 см. 34.40лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 65, 80 см. 37.00лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 85, 100 см. 39.50лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 105, 120 см. 43.70лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 125, 150 см. 48.70лв. / м2
Плотове шлайфани екстра качество смърч/б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 160, 200 см. 56.80лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 30, 40 см. 28.60лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 45, 60 см. 31.10лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 65, 80 см. 32.80лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 85, 100 см. 34.40лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 105, 120 см. 37.00лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 125, 150 см. 39.50лв. / м2
Плотове шлайфани I кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 160, 200 см. 42.00лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 30, 40 см. 24.40лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 45, 60 см. 26.00лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 65, 80 см. 28.60лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 85, 100 см. 31.10лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 105, 120 см. 32.80лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 125, 150 см. 34.40лв. / м2
Плотове шлайфани II кач. Смърч/Б.бор 2.3 см. 40, 50, 60, 80 см. 160, 200 см. 37.00лв. / м2
Плотове шлайфани и окрайчени I кач. Смърч/Б.бор 4 см. 30 см. 180, 200, 300 см. 65.90лв. / м2
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕЙКИ И ПАРАПЕТИ - ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕЙКИ И ПАРАПЕТИ
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕЙКИ И ПАРАПЕТИ - ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕЙКИ И ПАРАПЕТИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Рендосани елементи за пейки с два заоблени ръба смърч/б.бор 4 см. 9 см. 200, 400 см. 3.00лв. / м.
Ръкохватка за парапет "Омега" Смърч/Б.бор 4 см. 7 см. 200, 400 см. 4.60лв. / м.
Подложна долна дъска за парапет Смърч/Б.бор 2 см. 9 см. 200, 400 см. 2.90лв. / м.
Ръкохватка за парапет от два елемента Смърч/Б.бор 6 см. 9 см. 200, 400 см. 7.50лв. / м.
Ръкохватка за парапет "Омега" от лиственица Лиственица от Сибир 4 см. 5.6 см. 200, 400 см. 7.30лв. / м.
Подложна горна дъска за парапет от лиственица Лиственица от Сибир 2.1 см. 7.5 см. 200, 400 см. 4.50лв. / м.
Ръкохватка за парапет от два елемента от лиственица Лиственица от Сибир 6.1 см. 7.5 см. 200, 400 см. 11.80лв. / м.
Подложна долна дъска за парапет от лиственица Лиственица от Сибир 2.1 см. 7.5 см. 200, 400 см. 4.50лв. / м.
КОНЗОЛИ - КОНЗОЛИ
КОНЗОЛИ - КОНЗОЛИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Конзола фрезована Смърч/Б.бор 11 см. 11 см. 50 см. 11.00лв. / бр.
Конзола фрезована Смърч/Б.бор 9 см. 9 см. 50 см. 9.10лв. / бр.
СТРУГОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ - СТРУГОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ
СТРУГОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ - СТРУГОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Струговани елементи Смърч/Б.бор 4 см. 4 см. 70 см. 6.10лв. / бр.
Струговани елементи Смърч/Б.бор 6 см. 6 см. 80 см. 7.70лв. / бр.
Струговани елементи Смърч/Б.бор 6 см. 6 см. 100 см. 8.30лв. / бр.
Струговани елементи Смърч/Б.бор 9 см. 9 см. 65 см. 12.20лв. / бр.
Струговани елементи Смърч/Б.бор 9 см. 9 см. 80 см. 13.80лв. / бр.
Струговани елементи Смърч/Б.бор 11 см. 11 см. 80 см. 25.20лв. / бр.
Струговани елементи Смърч/Б.бор 11 см. 11 см. 100 см. 26.40лв. / бр.
Струговани елементи Смърч/Б.бор 15 см. 15 см. 100 см. 39.60лв. / бр.
Стругован елемент от Лиственица Лиственица от Сибир 5.7 см. 5.7 см. 80 см. 10.70лв. / бр.
Стругован елемент от Лиственица Лиственица от Сибир 5.7 см. 5.7 см. 100 см. 12.10лв. / бр.
СЪСТАРЕНИ ДЪРВЕНИ ПЛОЧКИ - СЪСТАРЕНИ ДЪРВЕНИ ПЛОЧКИ
СЪСТАРЕНИ ДЪРВЕНИ ПЛОЧКИ - СЪСТАРЕНИ ДЪРВЕНИ ПЛОЧКИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Състарени дървени плочки Смърч/Б.бор 2 см. 15 см. 15 см. 28.80лв. / м2
Състарени дървени плочки Смърч/Б.бор 2.5 см. 15 см. 15 см. 32.40лв. / м2
Състарени дървени плочки Смърч/Б.бор 3 см. 15 см. 15 см. 35.40лв. / м2
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл праволинеен с фаска от сибирска лиственица
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл праволинеен с фаска от сибирска лиственица Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Детайл праволинеен с фаска от сибирска лиственица Лиственица от Сибир 2 см. 11.5 см. 79 см. 5.05лв. / бр.
Детайл праволинеен с фаска от сибирска лиственица Лиственица от Сибир 2 см. 11.5 см. 100 см. 5.70лв. / бр.
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл праволинеен с фаска
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл праволинеен с фаска Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 40 см. 1.00лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 60 см. 1.60лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 80 см. 2.10лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 100 см. 2.80лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 120 см. 3.20лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 150 см. 3.70лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 170 см. 4.20лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 40 см. 1.10лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 60 см. 1.70лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 80 см. 2.40лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 100 см. 3.00лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 120 см. 3.70лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 150 см. 4.20лв. / бр.
Детайл праволинеен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 170 см. 4.70лв. / бр.
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл симетричен с фаска
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл симетричен с фаска Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 40 см. 1.00лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 60 см. 1.70лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 80 см. 2.30лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 100 см. 3.00лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 120 см. 3.60лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 150 см. 4.00лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 40 см. 1.20лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 60 см. 1.90лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 80 см. 2.50лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 100 см. 3.20лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 120 см. 4.00лв. / бр.
Детайл симетричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 150 см. 4.30лв. / бр.
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл асиметричен с фаска
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Детайл асиметричен с фаска Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 40 см. 1.00лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 60 см. 1.70лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 80 см. 2.30лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 100 см. 3.00лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 120 см. 3.60лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 1.9 см. 9 см. 150 см. 4.00лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 40 см. 1.20лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 60 см. 1.90лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 80 см. 2.50лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 100 см. 3.20лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 120 см. 4.00лв. / бр.
Детайл асиметричен за ограда с фаска Смърч/Б.бор 2.4 см. 9 см. 150 см. 4.30лв. / бр.
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Шапки за огради
ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ - Шапки за огради Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Шапка пирамидална смърч/б.бор 8.5 см. 20 см. 20 см. 9.40лв. / бр.
Шапка пирамидална смърч/б.бор 8.5 см. 18 см. 18 см. 8.90лв. / бр.
Шапка сферична ( d=18см ) смърч/б.бор 18 см. 18 см. 15.00лв. / бр.
Шапка сферична ( d=11см ) смърч/б.бор 11 см. 11 см. 6.80лв. / бр.
Шапка сферична ( d=9см ) смърч/б.бор 9 см. 9 см. 5.20лв. / бр.
ДЪРВЕНИ СТЪПАЛА - ДЪРВЕНИ СТЪПАЛА
ДЪРВЕНИ СТЪПАЛА - ДЪРВЕНИ СТЪПАЛА Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Стъпало с 3 заоблени канта смърч/б.бор 4 см. 33 см. 100 см. 22.20лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери многокорпусни с водобрани
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери многокорпусни с водобрани Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Кошер Многокорпусен 10 рамков с 2.5 см с три корпуса Смърч/Б.бор 91.20лв. / бр.
Кошер Многокор. 10 рам. с 2.5 см с три корпуса разглобен без ламарина Смърч/Б.бор 80.40лв. / бр.
Кошер Многокорпусен 8 рамков 2.5 см с три корпуса Смърч/Б.бор 85.20лв. / бр.
Кошер Многокор. 8 рам. с 2.5 см с три корпуса разглобен без ламарина Смърч/Б.бор 74.40лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери „Дадан-Блат“ 10 рамкови с водобрани
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери „Дадан-Блат“ 10 рамкови с водобрани Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 10рам. с 3,3см разглобен без ламарина Смърч/Б.бор 74.40лв. / бр.
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 10 рамков с 3,3 см деб. на стените Смърч/Б.бор 85.20лв. / бр.
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 10 рамков с 2,5 см деб. на стените Смърч/Б.бор 80.40лв. / бр.
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 10рам. с 2,5см разглобен без ламарина Смърч/Б.бор 69.60лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери „Дадан-Блат“ 12 рамкови с водобрани
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери „Дадан-Блат“ 12 рамкови с водобрани Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 12 рам. с 3,3см деб. на стените Смърч/Б.бор 88.80лв. / бр.
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 12рам. с 3,3см разглобен без ламарина Смърч/Б.бор 78.00лв. / бр.
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 12рам. с 2,5см разглобен без ламарина Смърч/Б.бор 74.40лв. / бр.
Пчелен кошер „Дадан-Блат“ 12рам. с 2,5см деб. на стените Смърч/Б.бор 85.20лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери „Нуклеус“
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Пчелни кошери „Нуклеус“ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Пчелен кошер „Нуклеус" 6 рамков за 22 см рамки Смърч/Б.бор 32.40лв. / бр.
Пчелен кошер „Нуклеус" 6 рамков за 29 см рамки Смърч/Б.бор 37.20лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Магазини за кошери
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Магазини за кошери Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Приставки (наставки)
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Приставки (наставки) Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Приставка(наставка) за магазин опростена Смърч/Б.бор 6.20лв. / бр.
Приставка(наставка) за магазин с допълнителни канали Смърч/Б.бор 8.00лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Корпуси за кошери
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Корпуси за кошери Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Корпус за кошер „Многокорпусен“ - 10 рамков с водобран Смърч/Б.бор 18.40лв. / бр.
Корпус за кошер „Многокорпусен“ - 8 рамков с водобран Смърч/Б.бор 16.60лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Плодници за кошери
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Плодници за кошери Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Преградни дъски за плодник
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Преградни дъски за плодник Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Преградна дъска за плодник Смърч/Б.бор 3.20лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Капаци за кошери
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Капаци за кошери Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Табли за кошери
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Табли за кошери Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Табла № 1 Смърч/Б.бор 9.60лв. / бр.
Табла № 2 Смърч/Б.бор 9.60лв. / бр.
Табла № 3 Смърч/Б.бор 11.40лв. / бр.
Табла № 4 Смърч/Б.бор 12.00лв. / бр.
Табла № 5 Смърч/Б.бор 12.60лв. / бр.
Табла № 6 Смърч/Б.бор 12.00лв. / бр.
Табла № 7 Смърч/Б.бор 10.80лв. / бр.
Табла № 8 Смърч/Б.бор 10.20лв. / бр.
Табла № 9 Смърч/Б.бор 12.00лв. / бр.
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Дъна за кошери
* ПЧЕЛНИ КОШЕРИ * - Дъна за кошери Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Дъно за кошер № 1 плътно Смърч/Б.бор 15.60лв. / бр.
Дъно за кошер № 2 с двойна мрежа Смърч/Б.бор 19.20лв. / бр.
Дъно за кошер № 3 с единична мрежа Смърч/Б.бор 15.60лв. / бр.
Дъно за кошер № 4 Смърч/Б.бор 22.20лв. / бр.
Дъно за кошер № 5 Смърч/Б.бор 25.80лв. / бр.
Дъно за кошер № 6 Смърч/Б.бор 25.80лв. / бр.
Дъно за кошер № 7 двойно повдигащо Смърч/Б.бор 25.20лв. / бр.
Дъно за кошер № 8 Смърч/Б.бор 25.80лв. / бр.
Дъно за кошер № 9 Смърч/Б.бор 32.40лв. / бр.
Дъно за кошер № 12 Смърч/Б.бор 26.40лв. / бр.
Дъно за кошер № 10 Смърч/Б.бор 27.60лв. / бр.
Прелка със зимен и летен отвор Смърч/Б.бор 0.42лв. / бр.
Дъно за кошер № 11 Смърч/Б.бор 40.20лв. / бр.
РАМКИ ЗА КОШЕРИ РАЗГЛОБЕНИ - Рамки за кошери прави - разглобени
РАМКИ ЗА КОШЕРИ РАЗГЛОБЕНИ - Рамки за кошери прави - разглобени Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Рамка за кошер права с височина 15 см Смърч/Б.бор 37.00лв. / 100 броя
Рамка за кошер права с височина 22 см Смърч/Б.бор 41.00лв. / 100 броя
Рамка за кошер права с височина 29 см Смърч/Б.бор 44.00лв. / 100 броя
РАМКИ ЗА КОШЕРИ РАЗГЛОБЕНИ - Рамки за кошери с уширение - разглобени
РАМКИ ЗА КОШЕРИ РАЗГЛОБЕНИ - Рамки за кошери с уширение - разглобени Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Рамка за кошер с уширение и височина 15 см Смърч/Б.бор 47.00лв. / 100 броя
Рамка за кошер с уширение и височина 22 см Смърч/Б.бор 49.00лв. / 100 броя
Рамка за кошер с уширение и височина 29 см Смърч/Б.бор 52.00лв. / 100 броя
Рамка за кошер с уширение едностранно скосена с височина 15 см Смърч/Б.бор 53.00лв. / 100 броя
Рамка за кошер с уширение едностранно скосена с височина 22 см Смърч/Б.бор 55.00лв. / 100 броя
Рамка за кошер с уширение едностранно скосена с височина 29 см Смърч/Б.бор 59.00лв. / 100 броя
РАМКИ ЗА КОШЕРИ РАЗГЛОБЕНИ - Рамки за ханеманова решетка - разглобени
РАМКИ ЗА КОШЕРИ РАЗГЛОБЕНИ - Рамки за ханеманова решетка - разглобени Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Рамка за ханеманова решетка "Пламен" сглобена Смърч/Б.бор 3.00лв. / бр.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Горна летва
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Горна летва Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Горна летва 0.22лв. / бр.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Долна летва
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Долна летва Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Долна летва 0.12лв. / бр.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Странична права летва
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Странична права летва Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Странична права летва 15 см Смърч/Б.бор 0.10лв. / бр.
Странична права летва 22 см Смърч/Б.бор 0.11лв. / бр.
Странична права летва 29 см Смърч/Б.бор 0.12лв. / бр.
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Странична летва с уширение
ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАМКИ НА КОШЕРИ - Странична летва с уширение Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Странична летва с уширение 15 см 0.11лв. / бр.
Странична летва с уширение 22 см 0.12лв. / бр.
Странична летва с уширение 29 см 0.13лв. / бр.
ТРАНСПОРТНИ САНДЪЧЕТА - ТРАНСПОРТНИ САНДЪЧЕТА
ТРАНСПОРТНИ САНДЪЧЕТА - ТРАНСПОРТНИ САНДЪЧЕТА Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Транспортно сандъче за 6 рамки Смърч/Б.бор 31.20лв. / бр.
СТОЙКИ ЗА КОШЕРИ - СТОЙКИ ЗА КОШЕРИ
СТОЙКИ ЗА КОШЕРИ - СТОЙКИ ЗА КОШЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Стойка за кошер 10 рамков Смърч/Б.бор 10.20лв. / бр.
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ СТОЛОВЕ - СТОЛОВЕ, МОДЕЛ 710
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ СТОЛОВЕ - СТОЛОВЕ, МОДЕЛ 710 Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
СГЛОБЯЕМ ДЪРВЕН СТОЛ, МОДЕЛ 710-Натурален с дървена седалка Масив (Б.бор) 40.00лв. / бр.
СГЛОБЯЕМ ДЪРВЕН СТОЛ, МОДЕЛ 710-Тъмен с дървена седалка Масив (Б.бор) 40.00лв. / бр.
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ СТОЛОВЕ - СТОЛОВЕ, МОДЕЛ 720
СГЛОБЯЕМИ ДЪРВЕНИ СТОЛОВЕ - СТОЛОВЕ, МОДЕЛ 720 Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
СГЛОБЯЕМ ДЪРВЕН СТОЛ, МОДЕЛ 720-Натурален с дървена седалка Масив (Б.бор) 40.00лв. / бр.
СГЛОБЯЕМ ДЪРВЕН СТОЛ, МОДЕЛ 720-Натурален с тапицерия Масив (Б.бор) 40.00лв. / бр.
СГЛОБЯЕМ ДЪРВЕН СТОЛ, МОДЕЛ 720-Тъмен с дървена седалка Масив (Б.бор) 40.00лв. / бр.
КЪЩИЧКИ ЗА КУЧЕТА - КЪЩИЧКИ ЗА КУЧЕТА
КЪЩИЧКИ ЗА КУЧЕТА - КЪЩИЧКИ ЗА КУЧЕТА Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
Къщички за кучета - 90 см Смърч/Б.бор 90 см. 88.80лв. / бр.
Къщички за кучета - 70 см Смърч/Б.бор 70 см. 63.60лв. / бр.
КОМПОСТЕРИ - КОМПОСТЕРИ
КОМПОСТЕРИ - КОМПОСТЕРИ Дървесина Дебелина Ширина Дължина Цена без ДДС
КОМПОСТЕР НАТУРАЛЕН - ВИСОК 73 см. Смърч/Б.бор 100 см. 100 см. 45.60лв. / бр.
КОМПОСТЕР ИМПРЕГНИРАН - ВИСОК 73 см. Смърч/Б.бор 100 см. 100 см. 50.40лв. / бр.
КОМПОСТЕР НАТУРАЛЕН - ВИСОК 73 см. Смърч/Б.бор 120 см. 120 см. 55.20лв. / бр.
КОМПОСТЕР ИМПРЕГНИРАН - ВИСОК 73 см. Смърч/Б.бор 120 см. 120 см. 60.00лв. / бр.